Søknad om vurdering av ekstern utdanning for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning

Søknad om vurdering av ekstern utdanning for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning

Skjema for vurdering av ekstern utdanning. Med dette mener vi utdanning fra andre universiteter, der
fagsammensetningen ikke er direkte sammenlignbar med fagtilbudene ved Universitetet i Bergen.

Har du hele din utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av HK-dir før du søker opptak
til PPU.