SØKNAD OM VURDERING AV EKSTERN UTDANNING FOR OPPTAK TIL PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING

SØKNAD OM VURDERING AV EKSTERN UTDANNING FOR OPPTAK TIL PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING

Skjema for vurdering av ekstern utdanning. Med dette mener vi utdanning fra andre universiteter, der
fagsammensetningen ikke er direkte sammenlignbar med fagtilbudene ved Universitetet i Bergen.

Har du hele din utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av NOKUT før du søker opptak
til PPU.