Søknad om hospitantstudierett

Søknad om hospitantstudierett

Du bruker dette skjemaet for søknad om hospitantstudierett. Søknadsfristen er 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Du kan lese mer om hospitantstudierett på fakultetets nettsider. Det kan ikke søkes som å ta emner på profesjonsstudiene (gjelder ikke for kategorien gjentak av eksamen).