Melding om endringar (heiltid/deltid) på masterprogram

Melding om endringar (heiltid/deltid) på masterprogram

Skjemaet skal berre brukast av studentar ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Frist for å melde inn endring er 1. februar for våren og 1. september for hausten.

Svar på søknad vert fortrinnsvis sendt med digital post. For å motta svar elektronisk må du opprette ei digital postkasse. Meir informasjon om digital postkasse.