MN-FAKULTETET: SØKNAD OM TIDLIG EKSAMEN VED GYLDIG FRAVÆR

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM TIDLIG EKSAMEN VED GYLDIG FRAVÆR

Gjelder KUN for emner med skriftlig eksamen som har undervisning hvert semester, eller der eksamen kun arrangeres en gang i året.

Søknadsfrist: 1. februar/1. september

NB: Dokumentasjon på gyldig fravær på eksamen må være levert innen fristen på en uke etter eksamen.