Søknad om å få avleggje særskilt eksamen - Nynorsk

Søknad om å få avleggje særskilt eksamen - Nynorsk

Viss du ikkje har opptak på eit studieprogram ved Det samfunnsvitskaplege fakultet (UiB), kan du søkje om å få ta særskilt eksamen (tidlegare kalla privatisteksamen). Du kan berre søkje om å ta særskilt eksamen i emne som ikkje har obligatoriske arbeidskrav.

Søknadsfristar:
• 15. august for emne som har undervisning i haustsemesteret
• 15. januar for emne som har undervisning i vårsemesteret