Søknad om å få avlegge privatisteksamen - Bokmål

Hvis du ikke er tatt opp på et studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiB), kan du søke om å få avlegge særskilt eksamen (tidl. privatist). Du kan kun søke om å ta særskilt eksamen i emner som ikke har obligatoriske arbeidskrav.

Søknadsfrister:
• 15. august for emner som undervises i høstsemesteret
• 15. januar for emner som undervises i vårsemesteret

uiblogo

© 2017 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no