Søknad om begrunnet permisjon - Bokmål

Søknad om begrunnet permisjon - Bokmål

Du kan søke om permisjon fra et studieprogram av viktige velferdsgrunner, på grunn av fødsel, hvis du skal avtjene verneplikt, eller hvis du har sentrale verv innen studentpolitikk. Grunnlaget for permisjonen må dokumenteres.

Permisjonen må minimum være ett semester. Permisjon for kortere periode enn ett semester innvilges ikke.

Frist: Det er ingen frist for å søke begrunnet permisjon. Send inn søknadsskjema og dokumentasjon så snart som mulig.

OBS! Du kan også kan ha inntil to semestre ubegrunnet permisjon fra et bachelorprogram eller profesjonsstudium. Bruk i så fall eget skjema for ubegrunnet permisjon.