Melding om permisjon utan grunngjeving - Nynorsk

Melding om permisjon utan grunngjeving - Nynorsk

Dersom du er student på eit bachelorprogram eller på dei tre første åra i eit profesjonsstudium, har du rett på permisjon frå studiet utan grunngjeving i eitt eller to semester.

Fristar:
• 1. september for haustsemesteret
• 1. februar for vårsemesteret

Studentar som vil søkje om permisjon med grunngjeving melder dette inn på eige skjema.