Melding om ubegrunnet permisjon - Bokmål

Melding om ubegrunnet permisjon - Bokmål

Studenter på et bachelorprogram eller på de tre første årene av et profesjonsstudium har rett på ubegrunnet permisjon fra et studium i ett eller to semestre i løpet av studiet.

Frister:
• 1. september for høstsemesteret
• 1. februar for vårsemesteret

Studenter som vil søke om begrunnet permisjon melder dette inn på eget skjema.