SAMPOL290 Praksis i sammenliknende politikk - VÅR 2017