PSYFA: Søknad om å ta eksamen uten studierett (privatist) på Det psykologiske fakultet

PSYFA: Søknad om å ta eksamen uten studierett (privatist) på Det psykologiske fakultet

Privatistordningen gir deg kun rett til å ta eksamen og delta på forelesninger. Det er ikke mulig å avlegge eksamen som kandidat uten studierett i emner som har obligatoriske aktiviteter.

UiB har og en enkeltemneordning . Du betaler kun semesteravgift (pt. 550 kr.) og får tilgang til alle læringsressurser, inkludert Mitt UiB.