MN-FAKULTETET: SØKNAD OM MIDLERTIDIG STUDIERETT

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM MIDLERTIDIG STUDIERETT

Søknad om studierett på MN-fakultetet for studenter med aktiv studierett på andre fakultet ved Universitetet i Bergen.

Søknadsfrist:
Høst: 25. august
Vår: 25. januar

Dersom du skal ta emner som er med i undervisningsopptaket må du søke om midlertidig studierett senest TO DAGER FØR FRISTEN for undervisningsopptaket. Mer informasjon om undervisningsopptaket og hvilke emner som inngår i det finner du på denne siden.

Søknadsfristen for midlertidlig studierett høsten 2019 er passert.
Søknader sendt inn etter fristen vil ikke bli behandlet.