MN-FAKULTETET: SØKNAD OM Å STUDERE DELTID

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM Å STUDERE DELTID

I studiereglementet til UiB er det angitt at minimum studieprogresjon er 50 % av normert progresjon, altså 30 studiepoeng per år.

Det er ingen tidsfrist for å søke om å få studere deltid på bachelorprogram, men studieplanene revideres jevnlig. Det innebærer at sammensetningen av emner i programmet kan bli endret og at du må forholde deg til nye krav for å oppnå en grad.

Du kan velge om du vil studere deltid en del av studiet eller hele studiet. Vi anbefaler at du planlegger et deltidsløp sammen med studieveileder på ditt studieprogram. Bestill en veiledningstime for å sette opp en hensiktsmessig rekkefølge av emnene i programmet.