MN-FAKULTETET: SØKNAD OM 4. GANGS EKSAMEN

Søknad om å avlegge 4. gangs eksamen for emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Søknadsfrist: 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknader behandles fortløpende.

uiblogo

© 2018 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no