MN-FAKULTETET: SØKNAD OM 4. GANGS EKSAMEN

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM 4. GANGS EKSAMEN

Søknad om å avlegge 4. gangs eksamen for emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Søknadsfrist: 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknader behandles fortløpende.