Søknad om forhåndsgodkjenning - Bokmål

Søknad om forhåndsgodkjenning - Bokmål

Hvis du skal på utveksling, og ikke skal reise på en Erasmus+ avtale, må du søke om forhåndsgodkjenning av oppholdet. Godkjenningen er en bekreftelse på at utvekslingen er en del av utdanningsplanen din ved UiB. Du trenger også forhåndsgodkjenningen for å kunne søke om støtte fra Lånekassen.

Søknaden om forhåndsgodkjenning av utveksling skal sendes inn til SV-fakultetet i god tid før utreise. Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før du har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning av utvekslingen.

Fyll ut alle feltene i skjemaet.