MN-FAKULTETET: SØKNAD OM LEIE AV ROM I ENHETENS EGNE LOKALER

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM LEIE AV ROM I ENHETENS EGNE LOKALER

Søknaden gjelder for rom tilhørende Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og må leveres senest 2 dager før arrangementet. For Auditorium 5 kontakt Institutt for geovitenskap.