Bestill en bibliotekar

Bestill en bibliotekar

En tjeneste for studenter og ansatte ved UiB, Helse Bergen og Uni Research.

Vil du ha hjelp med informasjonssøk eller referansehåndtering til oppgaveskriving eller publisering?
Da kan du bestille en bibliotekar som setter av en time til deg.