Bestill en bibliotekar

Bestill en bibliotekar

Trenger du hjelp med litteratursøk eller referansehåndtering til oppgaveskriving eller publisering?
Ønsker du veiledning om publiseringsstatistikk, åpen publisering eller datahåndtering?
Da kan du bestille en veiledningstime med en bibliotekar.

Universitetsbiblioteket tilbyr avtaler via ulike platformer, f.eks. Teams, Zoom, telefon eller epost.