Bestill en bibliotekar

En tjeneste for studenter og ansatte ved UiB, Haukeland universitetssjukehus og Uni Research.

Vil du ha hjelp med informasjonssøk, referansehåndtering, oppgaveskriving eller publisering? Da kan du bestille en bibliotekar som setter av en time til deg.

uiblogo

© 2017 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no