Polardag 2016 - 14. september

Polardag 2016 - 14. september

Denne dagen blir medlemmer av Polarnettverket invitert til en samling på Scandic Byparken (Christiesgate 5).
Samlingen vil vare fra 08:30-16:00.

Vi er nå nesten 100 forskere i Polarnettverket, og det er plass til ca 50 i møtesalen vi har bestilt. Så det er bare å melde seg på så raskt som mulig. Nettverket har nå åpnet opp for alle fast ansatte "polar" forskere i Bergen, selvom de fleste er fra UiB.

Målet med dagen er å få presentert en oversikt over aktiv polarforskning med base i Bergen. Det blir også anledning til diskusjoner om fremtidig samarbeid og store planlagte søknader. Videre kan det bli tid til en diskusjon rundt is-gående fartøy og en mulig utvidelse faglig sett ved UNIS.

Lunsj og kaffepauser er inkludert for medlemmer.

Medlemslisten og rapport fra tidligere samlinger finnes her:

http://www.uib.no/polar