BOKMÅL - Søknad om støtte til studieopphold i utlandet - MED

BOKMÅL - Søknad om støtte til studieopphold i utlandet - MED

Gjelder for studieprogramstudenter ved Det medisinske fakultet.

Rammer for støtte:
- Studenter som har et forhåndsgodkjent studieopphold i et land utenfor Europa, som innebærer arbeid på sykehus/klinikker, der det er påkrevd eller anbefalt med vaksiner/profylakse, kan søke om tilskudd til dette.
- Medisinstudenter som reiser på utplassering til Uganda/Thailand i psykiatri eller gynekologi/obstetrikk og pediatri kan i tillegg søke om tilskudd til boligleie.

Studieoppholdet i utlandet må være forhåndsgodkjent før vi kan behandle søknaden. Støtte utbetales hovedsak mot kvittering som bekrefter utgiftene. Vi følger FHI sine anbefalinger når det gjelder hva som støttes.

Vi refunderer ikke utgifter til forsikringer.