BOKMÅL - Søknad om støtte til studieopphold i utlandet - MED

BOKMÅL - Søknad om støtte til studieopphold i utlandet - MED

Gjelder for studieprogramstudenter ved Det medisinske fakultet.

Rammer for støtte:
- Studenter som har et forhåndsgodkjent studieopphold i et land utenfor Europa, der det er påkrevd med vaksiner, profylakse og/eller spesielle forsikringer, kan søke om tilskudd på inntil 3000 NOK.
- Medisinstudenter som reiser på utplassering til Uganda/Thailand i psykiatri eller gynekologi/obstetrikk og pediatri kan i tillegg søke om tilskudd til boligleie, inntil 5000 NOK.

Obs! Studieoppholdet i utlandet må være forhåndsgodkjent før vi kan behandle søknaden.

Dokumentasjon for utlegget kan bli etterspurt av fakultetet.