MN-FAKULTETET: SØKNAD OM ENDELIG GODKJENNING AV UTVEKSLING eller INNPASSING AV UTENLANDSK UTDANNING

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM ENDELIG GODKJENNING AV UTVEKSLING eller INNPASSING AV UTENLANDSK UTDANNING

Dette skjemaet bruker du for endelig godkjenning av utvekslingsopphold eller for innpassing av annen høyere utdanning fra utlandet. Du kan kun søke om innpassing av emner til et bachelorprogram eller masterprogram ved fakultetet, eller til Årsstudium i informatikk. Det er ikke mulig å søke om innpassing av emner til Årsstudium i naturvitenskapelige fag.

For godkjenning av utdanning fra andre norske institusjoner må du bruke søknadsskjema på denne nettsiden https://www.uib.no/student/48816/godkjenning-av-utdanning