MN-FAKULTETET: SØKNAD OM INNPASSING/GODKJENNING AV EKSTERN UTDANNING (bokmål)

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM INNPASSING/GODKJENNING AV EKSTERN UTDANNING (bokmål)

Hvis du har tatt utdanning ved et annet universitet/høyskole i Norge eller i utlandet, kan du med dette skjemaet søke om å få denne godkjent som en del av graden din ved UiB. Dette skjemaet bruker du også for endelig godkjenning av utvekslingsopphold.Du kan kun søke om innpassing av emner til et bachelorprogram eller masterprogram ved fakultetet, eller til Årsstudium i informatikk. Det er ikke mulig å søke om innpassing av emner til Årsstudium i naturvitenskapelige fag.