MN-FAKULTETET: SØKNAD OM INNPASSING/GODKJENNING AV EKSTERN UTDANNING

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM INNPASSING/GODKJENNING AV EKSTERN UTDANNING

Hvis du har tatt utdanning ved et annet universitet/høyskole i Norge eller i utlandet, kan du med dette skjemaet søke om å få denne godkjent som en del av graden din ved UiB. Dette skjemaet bruker du også for endelig godkjenning av utvekslingsopphold.Du kan kun søke om innpassing av emner til et bachelorprogram eller masterprogram ved fakultetet. Det er ikke mulig å søke om innpassing av emner til Årsstudium i naturvitenskapelige fag.