Søk studentverv ved Det psykologiske fakultet

Søk studentverv ved Det psykologiske fakultet

Fyll ut dette skjemaet for å søke på verv ved Det psykologiske fakultet. Alle vervene i dette skjemaet er ledige - og du som semesterregistrert student ved Det psykologiske fakultet, UiB, kan søke! Tidligere erfaring er ikke nødvendig.

Er du usikker på hva dette handler om? Sjekk ut universitetets sider, som vi har linket til under, eller ta kontakt med hovedstyret.

Studentvervene blir valgt på PSF sin generalforsamling 29. april. Søknadene som kommer inn her vil behandles av hovedstyret, som vil fungere som en valgkomite. Styret vil gi en innstilling til vedtak om representant på generalforsamlingen. Dersom noen ønsker å stille direkte på generalforsamlingen, mot styrets innstilling, er dette også mulig.

Hvis du stiller til et ledig verv i gjeldende valgperiode og du blir valgt, sitter du til starten av neste valgperiode. Du er selvfølgelig velkommen til å søke igjen, og erfaring fra vervet er ofte en fordel.

Valgperioden er 1. august - 31. juli.