Begrunnelse for karakter - emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fristen for å be om begrunnelse er en (1) uke etter at karakteren er offentliggjort på StudentWeb.

uiblogo

© 2017 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no