Begrunnelse for karakter - emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Begrunnelse for karakter - emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fristen for å be om begrunnelse er en (1) uke etter at karakteren er offentliggjort på Studentweb.