Påmelding årsmøte NTL UiB/NHH/KHiB 2016

Årsmøtet blir avholdt i kantinen, Christiesgt. 18, 4. et. onsdag 24 februar 1430.

uiblogo

© 2017 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no