BOKMÅL - Søknad om innpassing av tidligere utdanning

BOKMÅL - Søknad om innpassing av tidligere utdanning

Bruk dette skjemaet for å søke om innpassing av tidligere utdanning. Innpassing innebærer at emner, fag, eksamener eller prøver du har bestått tidligere, vil inngå i graden din ved Det medisinske fakultet, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5 (1). Innpasset utdanningen vil kunne gi fritak fra emner på studieprogrammet ditt.

Du kan lese mer om innpassing på fakultetets nettsider.

For medisinstudiet: Dersom du søker innpassing i elektive perioder ber vi om at du oppgir hvilken/hvilke perioder du ønsker innpassingen i.