Praktisk Informatikk: Trenger vi fortsatt å studere informatikk og algoritmer når alle kan KI og KI kan alt?