Deklarasjonsskjema for farligavfall | Declaration form for hazardous waste

Deklarasjonsskjema for farligavfall | Declaration form for hazardous waste

Vennligst fyll ut skjemaet for å deklarere farlig avfall. Du vil motta en kopi av svarene dine på e-post. Denne skal skrives ut og leveres sammen med avfallet på avfallsrommet.

Please complete the form to declare hazardous waste. You will receive a copy of your responses via email. Print this out and submit it along with the waste at the designated waste disposal area.