Undervisningsseminar 23. april - «Hvordan bruke KI for å redusere arbeid i forbindelse med undervisning?»

Undervisningsseminar 23. april - «Hvordan bruke KI for å redusere arbeid i forbindelse med undervisning?»

IGS inviterer til undervisningsseminar 23. april
Tema: «Hvordan komme i gang med, og bruke KI for å redusere arbeid i forbindelse med undervisning?»
Tidspunkt: kl 12-14.
Stad: Midgard i Alrek, Årstadveien 17

Program:
12.00-12.30 Lunsj og mingling
12.30-12.40 Innledning v professor Silje Mæland (IGS) – «Hvordan kan jeg starte å bruke KI i eget arbeid og undervisning?»
12.40-13.05 It avdelingen v Robert Heltlelid – Hva og hvordan bruke KI trygt som ansatt ved UiB?
13.05-13.35 Professor Olav Tenstad v Institutt for biomedisin – Deler erfaringer med bruk av KI i formativ vurdering.
13.35- 14.00 Diskusjon/spørsmål med Robert og Olav (ledet av Silje)