Samling for emneansvarlige ved medisinstudiet 11. nov; Hva er læring? Hva er vurdering?