Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Benytt dette skjemaet ved innlevering av ph.d.-avhandlingen. Bestill bedømmelseseksemplar før du fyller ut innleveringsskjemaet.