Henvendelse for brukerrepresentasjon

Henvendelse for brukerrepresentasjon

For at Brukerpanelet skal kunne vurdere henvendelser om brukerreperesentasjon i prosjekt eller andre initiativ i klyngen, trenger vi en del opplysninger.

Brukerpanelet møtes fire ganger i året. Mellom møtene vil Arbeidsutvalget i Brukerpanelet behandle henvendelser, og vil gjøre sitt beste å gi tilbakemelding innen 4 uker. Samarbeid med to eller flere Alrekpartnere vil bli gitt prioritet.

I mandatet til Brukerpanelet står det at panelet kan oppnevne representanter, "særlig når målet er å utvikle og endre helse- og omsorgstilbud".

Skjemaet vil bli videresent til Brukerpanalet sin e-post ved leder og nestleder, og bli gjort tilgjengelig for panelets medlemmer.