Filosofisk poliklinikk - Påmelding til seminar 3. mai 2024

Filosofisk poliklinikk - Påmelding til seminar 3. mai 2024

Filosofisk poliklinikk inviterer til «Hva skal medisinen med refleksjon og klokskap, når vi har kunstig intelligens?» den 3. mai 2024 fra kl 9 til 15.

Seminaret vil arrangeres på Alrek Helseklynget i aulaen Midgard.

Vi vil gjennom dagen gå i dybden på potensialet i kunstig intelligens, og holde det opp mot menneskelig tenkning. Finnes det deler av vår tenkning som ikke kan erstattes av en maskin? Hvilken betydning har den teknologiske utviklingen for medisinen i fremtiden? Hva er det vi kan få til enda bedre og hva er det vi må vokte oss for? Hvordan vil rollen til pasienter og helsepersonell endres?

Det er begrenset med plasser til seminaret.

Om Filosofisk poliklinikk
Som en åpen arena for høyttenkning og intellektuell dugnad har Filosofisk Poliklinikk i 25 år bidratt til takhøyde, undring og konstruktiv kritikk. «Poliklinikken» er en frittstående tenketank tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen som har arrangert over 200 offentlige debattmøter, kurs og seminarer. Metoden er dialog, lytting og nysgjerrighet - ærlige samtaler mellom kunnskapssøkende personer.