Fritt Ord utdanningsstipend

Fritt Ord utdanningsstipend

Filmskapere kan søke om plass på masteremner under forutsetning av at de får innvilget stipend.

Stipendet dekker studieavgift på 40.000 kroner og inntil 10.000 kroner i reise/opphold til samlinger i Bergen, samt litteratur og semesteravgift til UiB.

Opptakskrav:
*Alle fag blir godkjent, men disse må minimum være 2-årig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.
*For å bli tatt opp til vår erfaringsbaserte master med 10 studiepoeng må du ha minimum to års redaksjonell erfaring.
*Det er også mulig å delta på emnet uten å ta studiepoeng. Ta kontakt med Astrid Dalehaug Norheim: astrid.norheim@uib.no

Søknadsfrist for masteremne: 15. oktober
Søknadsfrist for stipend: 15. desember