Dialogmøte om hav og klima

Dialogmøte om hav og klima

15:30-17:30 onsdag 23. august i Universitetsaulaen