Påmelding GeoPraksisdagen 2023

Påmelding GeoPraksisdagen 2023

GeoPraksisdagen 2023 finner sted i Universitetsaulaen i Bergen (Muséplassen 3) fredag den 27. oktober.

Påmeldingsfrist er 06. oktober.

iEarth arbeider for å øke arbeidsrelevansen i geovitenskapelig utdanning. Som en del av dette initiativet har vi etablert emnet GeoPraksis, hvor studenter får relevant praksiserfaring hos bedrifter.

Som en del av iEarths initiativ for å øke arbeidsrelevansen i utdanningen, har vi startet et årlig arrangement som samler studenter, akademia og arbeidslivet til en felles konferanse: GeoPraksisdagen. Målet er å skape en plattform for å styrke samholdet mellom de tre nevnte partene, gjennom presentasjoner, erfaringsutvekslinger og debatter.

Her er årets program:

09:00 - 10:00 Registering
10:00 - 10:10 Velkomst
10:10 - 10:25 Effekten av GeoPraksis etter 3 år (Iver Martens, UiT)
10:25 - 10:40 Fordelene ved mastersamarbeid med universiteter (Israel Polonio, Aker BP)
10:40 - 10:55 Industrisamarbeid i masterutdanningen (Christian Haug Eide, UiB)
10:55 - 12:00 Diskusjon – Samarbeid, hvorfor og hvordan? Med Christian H. Eide (leder), Catrine Hatlenes (Multiconsult), Lina Hedvig Line (Aker BP), Torstein Hole (HKDir), Atle Rotevatn (UiB)
11:40 - 12:30 Lunsj

12:30 - 14:30 Mingle sesjon / workshop: Møt en forsker/bedrift. Mulighet for bedrifter og akademisk ansatte til å vise sitt arbeid og starte en dialog rundt mulig samarbeid.
14:45 - 15:45 Perspektiv på praksisordningen – Presentasjon og dialog fra involverte studenter og bedrifter

15:45 - 16:00 Avslutning