Søknadsskjema: Holbergprisen i skolen 2023/2024

Søknadsskjema: Holbergprisen i skolen 2023/2024

20 skoler blir valgt ut til å delta i konkurransen. Alle som har søkt vil få tilbakemelding innen to uker etter søknadsfristen.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023