INVITASJON TIL ÆRESDOKTORPROMOSJON I UNIVERSITETSAULAEN 2. OKTOBER 2015

INVITASJON TIL ÆRESDOKTORPROMOSJON I UNIVERSITETSAULAEN 2. OKTOBER 2015

Ansatte inviteres til æresdoktorpromosjon med påfølgende mottakelse i Universitetsaulaen fredag 2. oktober kl. 13.00 (fremmøte kl. 12.45)