Halvdagsseminar om ny studieplan medisin 4. november 2015

Halvdagsseminar om ny studieplan medisin 4. november 2015

Vi møtes til felles drøftinger og undervisningsfaglig påfyll i arbeidet med ny studieplan. Hovedbolk med presentasjoner av skisser v/semesterstyreledere for 3. - 6. semester. Se program for detaljer.

Tid: onsdag 4. november kl. 08.30 - 12.00

Sted: Stort auditorium i sentralblokken på Haukeland, 3. etg.