Søknad om forhåndsvurdering av utdanning til Mastergrad i krisepsykologi (EVU)

Søknad om forhåndsvurdering av utdanning til Mastergrad i krisepsykologi (EVU)

Studenter som har tatt emner/studier ved andre utdanningsinstitusjoner som kan erstatte et spesialiseringsemne eller et av de obligatoriske emnene, kan få en foreløpig vurdering om tidligere utdanning kan inngå i graden.
Tidligere utdanning som skal vurderes må være på masternivå og relevant for graden Master i krisepsykologi.

For å få mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved UiB. Se også UiBs studieforskrift for regler om innpassing av tidligere utdanning, samt regler for tildeling av ny grad som helt eller delvis inkluderer en tidligere tildelt grad.