Meld fra om planlagt søknad om ekstern finansiering / Notify about planned application for external funding

Meld fra om planlagt søknad om ekstern finansiering / Notify about planned application for external funding


Norsk:

Bruk dette skjema til melde fra om at du planlegger å sende en søknad om ekstern finansiering. Meld fra så tidlig som mulig, selv om du ikke har alle detaljer om søknaden klare. Skjema sendes til instituttet og til forskningsrådgivere på fakultetet.

Det er viktig å planlegge hvordan den eksterne finansieringen skal brukes, for eksempel frikjøp/egen forskningstid, stillinger til ph.d.- eller postdoktorer, reiser og konferanser eller andre formål. Tid som skal brukes inn i prosjektet skal avklares og godkjennes av instituttledelsen.

NB! Alle søknader om ekstern finansiering, inkludert budsjett, skal godkjennes av instituttledelsen før søknaden sendes.


Engelsk:
Use this form to notify that you plan to send an application for external funding. Notify as early as possible, even if you do not have all the details of the application ready. The form is sent to the department and to research advisers at the faculty.

It is important to plan how the external funding will be used, for example buy-out/own research time, positions for PhDs or postdocs, travel and conferences or other purposes. Time to be used in the project must be clarified and approved by the department.

NB! All applications for external funding, including the budget, must be approved by the department.