Nasjonal Forkunnskapstest i Programmering

Nasjonal Forkunnskapstest i Programmering

Vi inviterer til deltagelse i Nasjonal Forkunnskapstest i Programmering. Vi ønsker deltagere som er med på å utarbeide denne testen og gjennomfører den med studenter i introduksjonskurs i programmering.

Vi vil avholde et innledende informasjonsmøte (digitalt) hvor alle interesserte kan delta. I hvor stor grad dere ønsker å være involvert kan bestemmes senere.