Call for papers. Polyfon-konferansen. 9.november 2023

Call for papers. Polyfon-konferansen. 9.november 2023

Lokasjon: Høgskolen på Vestlandet
Frist for innsending: 1. juni

Nyttig helsearbeid i nye tider
Hva skjer med vår forståelse av helsearbeid og helsehjelp når demografiske og økonomiske endringer skaper nye utfordringer? I følge flere offentlige utredninger går vi mot trangere tider. Da må det prioriteres, og det vil bli et økt behov for å tenke nytt, overføre oppgaver og arbeide på tvers. Hvordan kan musikken og musikkterapien bidra i slike endringsprosesser?

Les retningslinjer og annen informasjon om konferansen her.