KF Open call 2023

KF Open call 2023

Søknadsfrist 26. mai 2023

Skal du søke om midler fra Kreftforeningens Open call 2023? Da må du fylle inn skjema og sende til økonomiseksjonen. Ansvarlig prosjektøkonom vil ta kontakt for utarbeidelse av budsjett.