Søknad om permisjon utan grunn (nynorsk)

Søknad om permisjon utan grunn (nynorsk)

Skal du søka om permisjon av spesielle grunnar (fødsels-/foreldrepermisjon, permisjon grunna sjukdom osb.) skal du ikkje nytte dette skjemaet, men sende søknad i fritekst til post@jurfa.uib.no På denne sida vil du finne utfyllande informasjon om permisjon.


Dette skjemaet skal kun brukast av studentar ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen som skal søke permisjon utan grunn, jf. fakultetets utfyllende regler § 2-6.

Etter å ha bestått minst 40 studiepoeng av masterstudiet i rettsvitskap – godskrivingar ikkje medrekna – ved Det juridiske fakultet i Bergen, kan studenter innvilgast permisjon frå inntil eit helt studieår, utan å oppgje grunn.

Søknadsfristar er
- 1. september for permisjon i haustsemesteret eller heile studieåret
- 1. februar for permisjon i vårsemesteret.

Denne typen permisjon kan du berre få éin gong i løpet av masterstudiet, og permisjon kan ikkje bli innvilga om det vil føre til at du får eit studieløp som blir lengre enn ti år.