Søknad om permisjon uten grunn (bokmål)

Søknad om permisjon uten grunn (bokmål)

Skal du søke om permisjon av spesielle årsaker (fødsels-/foreldrepermisjon, permisjon grunnet sykdom etc.) skal du ikke benytte dette skjemaet, men sende søknad i fritekst til post@jurfa.uib.no På denne siden vil du finne utfyllende informasjon om permisjon.

Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen som skal søke permisjon uten grunn, jf. fakultetets utfyllende regler § 2-6.

Etter å ha bestått minst 40 studiepoeng av masterstudiet i rettsvitenskap – godskrivinger ikke medregnet – ved Det juridiske fakultet i Bergen, kan studenter innvilges permisjon fra inntil et helt studieår, uten å oppgi grunn.

Søknadsfrister er
- 1. september for permisjon i høstsemesteret eller hele studieåret
- 1. februar for permisjon i vårsemesteret.

Denne typen permisjon kan bare gis én gang i løpet av masterstudiet, og kan ikke innvilges hvis det vil føre til at du får et studieløp som blir lengre enn ti år.