Innlevering Holbergprisen i skolen 2022/ 2023

Innlevering Holbergprisen i skolen 2022/ 2023

Forskingsrapportane frå kvar skule leverast inn via dette skjemaet. Det fyllast ut eit separat skjema for kvar rapport.

Ved innlevering står de sjølve ansvarlege for at bruk av alt innhald i forskingsrapportane er avklart på førehand, dette inkluderer til dømes rettar til bruk av bilete.

Holbergprisen i skolen lagrar innsendt informasjon i tråd med GDPR-reglementet.