Søknad om å låne datamaskin til digital eksamen/ Application for using UiB computer for digital exam