Søknad om å låne datamaskin til digital eksamen/ Application for using UiB computer for digital exam

Dersom du ikke har en datamaskin du kan bruke på skoleeksamen, kan du søke om å få låne maskin fra UiB under eksamen. Dette er et tilbud til studenter som ikke har tilgang til egen datamaskin, eller som har maskin som ikke innfrir systemkravene for å installere sikker nettleser (Safe Exam Browser/SEB).

Lånemaskiner kvitteres ut i eksamenslokalet på eksamensdagen. Universitetet i Bergen reserverer seg retten til å bruke maskiner på PC-sal som lånemaskiner under eksamen - sjekk alltid din romplassering for eksamen i Studentweb.

!! Det åpnes normalt opp for å søke i hvert enkelte emne ca. en måned før eksamensdato !!
Alle eksamener til og med uke 17 (ut april) er nå lagt ut i søknadsskjemaet. Finner du ikke din eksamen, må du melde fra om dette på bs.uib.no (SA, Digital eksamen).

/ In English:
If you do not have a laptop to use for digital exam, you can apply to borrow one for the exam. This is an offer for students who either lack access to a laptop or do not own one that satisfies the system requirements for installing the Safe Exam Browser (SEB).

UiB laptops will need to be signed out at the examination location on the day of the exam. UiB reserves the right to refer candidates to a managed computer (client pc) on campus for the examination.

The application form opens for each specific subject approximately one month before the examination date. It is now open for all exams until April 30. If you cannot find Your exam, please create an issue at bs.uib.no (SA, Digital eksamen).

uiblogo

© 2018 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no