Medlem av HMS-utvalget ved K2

Medlem av HMS-utvalget ved K2

Vi søker nå etter en person som er interessert i HMS arbeid og som tar PhD utdanning eller er postdoktor.