NYNORSK - Søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet (MED)

NYNORSK - Søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet (MED)

Før du leverer søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet, ber vi om at du les nøye gjennom informasjonen om dette på fakultetet sine nettsider.

Søknaden din vil ikkje bli ferdig behandla før du har levert ein studentrapport frå utvekslingsopphaldet ditt i UiB sin database for studentrapportar og levert karakterutskrift.