NYNORSK - Søknad om førehandsgodkjenning av delstudium i utlandet (MED)

NYNORSK - Søknad om førehandsgodkjenning av delstudium i utlandet (MED)

Studentar ved Det medisinske fakultet må søke om førehandsgodkjenning før dei reiser på utveksling. Les meir om førehands- og endeleg godkjenning på nettsidene våre.

VEDLEGG
I siste del av søknadsskjemaet ber vi deg om å laste opp stadfesting på opptak, og eventuelt emneskildringar frå universitetet du skal på utveksling til. Har du ikkje dette tilgjengeleg når du søker, kan du ettersende dokumentasjon på e-post.