Påmelding til KUSK veiledningsseminar 23.-24. mars 2023

Påmelding til KUSK veiledningsseminar 23.-24. mars 2023

Universitetet i Bergen inviterer til 2-dagers seminar om veiledning som del av Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter (KUSK). Alle studieadministrativt ansatte er velkommen til å melde seg på seminaret. Seminaret tilbys både høst og vår.

Du kan velge om du vil delta på en eller begge av dagene. Dag 1 vil ha studieveilederrollen som hovedtema, mens dag 2 i stor grad vil være et kurs i grunnleggende veiledningsteknikk.

Påmeldingsfrist: 1. mars 2023